Vitajte v našej firme LARO v.o.s., výrobcu chemických prípravkov

Kontakt

0905 937 035

Pracovná doba

07:00 - 14:30 (po-pi)

Napíšte nám

laro@laro.sk
Kontaktujte nás

Striebrenka

Striebrenka

Striebrenka

Hliníkový náter určený na ochranu odhrdzených kovových predmetov pred nadmernou oxidáciou pri tepelnej expozícii až do teplôt 600 °C. 
Vlastnosti: Disperzia roztoku kremičitanu sodného, žiaruvzdorných anorganických plnív, organických prísad a hliníkového prášku

Použitie: Na ochranu kovových predmetov  pred nadmernou koróziou pri vysokých teplotách až  do ako600 °C. Pred aplikáciou dôkladne premiešať. Striebrenku doporučujeme  aplikovať neriedenú na očistený povrch v množstve 1 – 3 nátery. Pri prvom zahriatí ošetreného telesa, sa vyhnite tepelnému šoku (spôsobenému rýchlym únikom prchavých zložiek), aby prchavé zložky mali čas na pomalé oddifundovanie, bez porušenia celistvosti povrchu.

Technické údaje: Viskózna vodná disperzia o hustote cca 1,25 gcm-3 s osahom sušiny min. 33 %. pH = cca 10

Bezpečnostné údaje:  viď etiketa a Karta bezpečnostných údajov.

Balenie: PET fľaška 100 g.